GEMEENTEBLADVerleend Evenement, Giro di Schouwen-Duiveland 26-05-2024 Verschillende. De routes voor de fietsers volgen de reguliere fietspaden en wegen. De routes van de wandelaars volgen de reguliere wandelpaden en wegen.

Aanvraag voor Cultuur en recreatie | Organisatie en beleidNatuur en milieu | Organisatie en beleidOpenbare orde en veiligheid | Organisatie en beleidRuimte en infrastructuur | Organisatie en beleidVerkeer | Organisatie en beleid

Zaakomschrijving: Fietstoertocht over Schouwen-Duiveland, met routes van 30, 60, 100, 120, en 160km. En wandeltochten van 3, 5, 10 en 15 km.Zaaknummer: 996025Datum beschikking verzonden: 15 december 2023BezwaarBent u het niet eens met deze beslissing? Dan bestaat de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen. U kunt digitaal een bezwaar indienen via onze website www.schouwen-duiveland.nl. Door het correct invullen van het webformulier bevat het bezwaar automatisch de benodigde gegevens. U kunt ook schriftelijk een bezwaar indienen. Het bezwaar dient u te richten aan: Het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U kunt ook langs digitale weg het verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtbank.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site. Voor verdere informatie en eventueel bezwaar kunt u terecht op onze website: https://www.schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenterubriek

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Schouwen-Duiveland. Bekijk alle Bekendmakingen Schouwen-Duiveland in .

https://schouwenduivelandkrant.nl/bekendmakingen-schouwen-duiveland/

Deel dit bericht:

Redactie Schouwen-Duivelandkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Schouwen-Duivelandkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Schouwen-Duiveland.

Gerelateerde berichten